۱۷ تیر ۱۳۹۳

دلم کمی خدا میخواهد

دلم کمی خدا می خواهدخدای خوب ومهربان ..نه خدای قادر جبار دلم کمی ..فقط کمی سکوت. میخواهد ..تا به حرفهاب نگفته خدا گوش دهم دلم دل […]
۱۳ خرداد ۱۳۹۳

دمی با خواجه عبدالله انصاری

الهی در سر گریستنی دارم دراز ـ ندانم که از حسرت گریم یا از ناز ـ گریستن حسرت… بهره یتیم و گریستن شمع بهره ناز ـ […]
۴ اردیبهشت ۱۳۹۳

نیایش

بار خدایا…….  ای افریننده عشق بمن یاری کن ونگذار روزگار مرا وادارد که عشق را با پول عوض کنم کمک کن تا عشق همان عشق بماند […]
۶ فروردین ۱۳۹۳

نیایش ۳

مهربان من .معبود من دیرگاهیست که یک بغل تنهایی دلم را فشرده ستنگاه دلم خسته از هجوم ثانیه ها ی انتظارانتظاری طولانیتا دانه تاریک وجودم از […]
۶ فروردین ۱۳۹۳

نیایش۲

ای خدای خالق بهار .ای خدای شکوفه وگل ! دامن مرا ازعطر روستایی تقوا خوشبو کنو خیابان خاکی عشق مرا به معبدهای معصوم برسانترا به حق […]
۲۹ بهمن ۱۳۹۲

دمی با خواجه عبد الله انصاری ۲

الهی !ظاهری داریم شوریده…باطنی داریم در خواب سینه ای داریم پر اتش…ودیدهای داریم پر اب الهی به لطف دست ما گیر..وبه کرم پای داروبر زبان استغفار […]
۵ دی ۱۳۹۲

نیایش

معبودا ...بگذار تا بر سر کویت به گدائی ایم که تو پادشاهی وچه زیباست ..خواندن شا…هی گدائی را وبگذار ..استانت را ببوسم..وانجا بنشینم..شاید گاهی اهی از […]
۲۸ آذر ۱۳۹۲

نیایشی با پروردگار

بارالها ،، مهر آفرینا با تو می گویم از عطر لحظه هایی که نگاهمعاشقانه تو را می جوید و دستان پر قنوتم کهتنها تو را می […]
۲۶ تیر ۱۳۹۲

ای خدای زیبائی ها ممنونم…

ای خدای زیبائی ها ..ای خدای امید وشادمانی هاسلام..ممنونم که بمن امکان دادی شبی را در ارامش به صبح اورم واینک شادمانه بر خیزمممنونم که بمن […]