۱ شهریور ۱۳۹۲

دیار من

اینجا در دیار ما کنار خیابان علاقه می فروشند اینجا کنار خیابان وحتی در مترو اغوش وبوسه وعشق می فروشند ارزان هم میدهند که مشتری شوی […]
۱ شهریور ۱۳۹۲

دلتنگ

دلتنگم از این قابهای مضحک بی روحلبخندهای خشکاحوال پرسی های معمولیچشمان منتصویری از جنس تو را می خواهداز جنس عشق ..دوست داشتن ومهربانی
۱ شهریور ۱۳۹۲

بگذار پر شوم از …..

بگذار پر شوماز قطره های کوچک باراناز قلب های رشد نکردهاز حجم کودکان به دنیا نیامدهبگذار پر شومکه شاید عشقگهواره ی عیسای دیگری باشدبگذار پر شوم […]
۱ شهریور ۱۳۹۲

کلاغ پر

کودکان زیر پنجره.اطاقم .کلاغ پر بازی می کردندیکی گفت… کبوتر پردیگری گفت…… گنجشک پر..سومی گفت ..بلبل پر ومن با ناله گفتم .. بچه ها .. عشق […]
۲۶ مرداد ۱۳۹۲

تنها

تراژدی این نیست که تنها باشی ،بلکه این است که نتوانی تنها باشی. گاهی آماده ام همه چیزم را بدهم تا هیچ پیوندی با جهان انسان […]
۲۶ مرداد ۱۳۹۲

ققنوس

ققنوس ..چیست ؟ققنوس یک پرنده اسطوره ای با دم طلایی و پر وبال قرمز رنگ استکه هزار سال عمر میکند،این پرنده در سال های پایانی عمر […]
۲۵ مرداد ۱۳۹۲

باران دو

باران که می بارددوباره عاشقت می شوم…با من و باران برقـص.. با دستهای خیس.. چتر را ببند.. بگذار تــــو هم عآشـق شوی …چون من نکند از […]
۲۵ مرداد ۱۳۹۲

باران

مرا چه باک ز بارانکه گیسوان تو چتری گشوده اندمرا چه باک ز مرگکه بوسه های تو پیغام های قیامتندبدرودهای توتکرارهای سلامند
۲۵ مرداد ۱۳۹۲

قاصدک

تمام قاصدک ها، بوی تو را می دهندمی دانم آمدنت نزدیک استایستگاه قطار را گل پوش کرده امراستی ساعت چند می رسی؟به ابرها بگویم همان موقع […]