آرزو می کنم
۲۱ تیر ۱۳۹۷
ابشار عشق ومهربانی
۲۱ تیر ۱۳۹۷

ای گل بدن، ای گل عذار،

ای گل بدن، ای گل عذار، ای رشک گل، ای گل چمن
گلگشت من، گلگون من، گل رنگ من، ای گل مکین
ای نازک و نازک بدن، ای نازکی و ناز تن
ای جان من، ای جان من، ای ناز ناز ناز کین
ای شارب صهبا شکن، ای ساقی میخانه کن
ای شوخ چشم و جان فگن، ای شهد و ای شور شین
ای سرو قد، ای خوش خرام، ای خوش نوا، ای خوش تمام
ای خوش نظر، ای خوش مدام، ای خوش گذر، ای خوش نشین
یادم نمی آید سحر، بی یاد تو بازم نظر
یاد آورت شمس و قمر، تو دلبر و تو دلبرین
بی یار و بی کس گشته ام، بی راه و بی بس افته ام
بی جان و بیدل من شدم، باید که باشی مشفقین
من آهنم، تو زرنگین، من بدترم تو بهترین
من خاکرو، تو مه جبین، من عاشقم، تو شاهدین
دکتر اخلاق احمد آهن پارسی گوی از دیار هندوستان

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *